ATATÜRK'TEN ÖZDEYİŞLER

 

ATATÜRK'TEN ÖZDEYİŞLER

 

  • “Eğitim ve öğretim yönteminin işe ve uygulamaya dayanması ilkesine uymak, kesin olarak gereklidir.

 

        Ulusal eğitim alanında ne pahasına olursa olsun, tam bir başarıya

        ulaşmak gerektir. Kurtuluş ancak bu yolla olur.

 

        Öğretmenler, yeni kuşağı, Cumhuriyetin özverili öğretmen ve

        eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Yeni kuşak, sizin eseriniz

        olacaktır. Eserin değeri, sizin ustalık ve özverinizin derecesiyle

        orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet;  düşünce, bilgi ve beden

        yönünden  güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Yeni kuşağı

        bu nitelik ve yetenekle yetiştirmek sizin elinizdedir.”

                                                                             

                                                         ٱ

 

  • “Yurdu ve ulusu kurtarmak için yurtseverlik, iyi niyet, özveri çok gerekli olan niteliklerdendir. Ama bir toplumdaki hastalığı görmek, onu iyileştirmek, toplumu çağımızın isteklerine uygun olarak yükseltmek için bu nitelikler yetmez; bu niteliklerin yanında bilim ve teknik gereklidir.

 

         Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz.  

         Yurdumuzu bir çember içine alıp dünya ile ilişkisiz yaşayamayız...

         Tersine, gelişmiş ve yükselmiş bir ulus olarak uygarlık alanı

         üzerinde yaşayacağız. Bu hayat, ancak bilimle, teknikle olur. Bilim

         ve teknik nerede ise oradan alacağız ve her yurttaşın kafasına

         koyacağız.

 

          Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.”

 

                                                       ٱ                                

 

  • “Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha   ileriye varmak için çalışacağız.

 

         Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız vardır : Çalışkan olmak. Para ve 

         onun doğal sonucu olan rahatlık ve mutluluk, yalnız ve ancak 

         çalışkanların hakkıdır."        

 

                                                            ***

 

“Ulusal kültürün her çığırda açılarak yükselmesini, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dileği olarak sağlayacağız.

 

Bir ulusun kültür düzeyi üç alanda; devlet, düşünce ve ekonomi alanlarındaki çalışma ve başarılı sonuçlarının özü ile ölçülür.

 

Uygarlık öyle güçlü bir ateştir ki ona yabancı olanları yakar ve yokeder.”

                                 

                                                                         ***

 

“Sağlam bir gençlik, Türkiye’nin mayasıdır.

           

Genç düşünceli demek, gerçek düşünceli demektir.

           

Türkiye Cumhuriyeti’nin özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına sesleniyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Anlamda, düşüncede, tarihte bu böyleydi.

 

Eğer bugün Batı teknikte bir yükselme gösteriyorsa, ey Türk çocuğu, o suç da senin değil, senden öncekilerin bağışlanmaz ihmalinin sonucudur.”

 

 

 

Mustafa Kemal ATATÜRK

 

 

 

 

 

                                                                

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !